ਵਿਭਾਗ

 • ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ
 • ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ
 • ਨਿਵੇਸ਼
 • ਗਰੁੱਪ ਬੀਮਾ
 • ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ
READ MORE

ਆਮ ਬੀਮਾ

 • ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ
 • ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੀਮਾ
 • ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ
 • ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੀਮਾ
 • ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬੀਮਾ
READ MORE

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

 • ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ
 • ਡੁਪਲੈਕਸ
 • ਟਾਊਨਹੋਮ
 • ਕੰਡੋ
 • ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ
READ MORE

ਅਸੀਂ ਕੰਮਰਸ਼ਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਿਯਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਕਰੋ

READ MORE
about-img

ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਬਾਰੇ

ਪੈਸਿਫ਼ਿਕ ਪਲੇਸ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਚੋਣਵੇ ਅੰਡਰਰਾਇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ
ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ | ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ
ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਹੀਏਂ | ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰਾਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੇਂਟਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ
ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏਂ |

Read More

ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ

1997 ਵਿਚ ਬਨਾਯਾ ਗਿਆ, ਪੈਸਿਫ਼ਿਕ ਪਲੈਸ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵਾਦੀਆਂ ਸੋਮਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਟਾਪ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਂ ,
ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਬੀਮਾ ਲੋੜਾਂ ਆਏ ਜੀਵਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਕਸਟਮਰਾ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਪਲੀਆਰਾ
ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਉਲਝਾਉਣਾ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਫਸ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਂ | ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ
ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਚੈਟ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਂ - ਇਹ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਬਿਜਨਸ ਮਾਡਲ ਹੈਂ |

Read More

ਨਵੀਆਂ ਖਬਰ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ

ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਇਥੇ ਦੇਖੋ 

2017 ਵਿਚ ਪੈਸਿਫ਼ਿਕ ਪਲੈਸ ਗਰੁੱਪ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈਂ |

2017 ਵਿਚ ਪੈਸਿਫ਼ਿਕ ਪਲੈਸ ਗਰੁੱਪ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈਂ |

ਪਾਸਿਫ਼ਿਕ ਪਲੈਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈਂ | ਪਾਸਿਫ਼ਿਕ ਪਲੈਸ ਗਰੁੱਪ 1997 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਸੀ |

Read More
ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਰਨਬੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਚ ਦਫਤਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ

ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਰਨਬੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਚ ਦਫਤਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ

ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਰਨਬੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਚ ਦਫਤਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ !ਅਕਤਬਰ 2,2017 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸਰਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਦਫਤਰ ਲੋੜ ਮਾਨਲੈਂਡ ਵਿਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤੋ ਹੈਂ |

Read More

ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਤਾ

Vancouver

Oakridge Centre
650 W 41st Ave #555
Vancouver, BC V5Z 2M9
Read

Burnaby

Metrotower 1
4710 Kingsway #2129
Burnaby, BC V5H 4J5
Read

Surrey

Surrey Central Business Park
7565 132 St #100
Surrey, BC V3W 1K5
Read

Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
{"slides_column":"5","slides_scroll":"1","dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"200","loop":"true","rtl":"false","speed":"2500","center_mode":"false"}